STRONA ARCHIWALNA - PROJEKT NIE JEST ROZWIJANY


H p a s s - interfejs do zmiany hasła przez www.

Current: Hpass 1.2.3
Download: hpass-1.2.3.tar.gz
md5sum: de8b88b139f2d7f0774c309f76386135

Opis:
Szczegółowy opis + changelog jest w pliku README
Program działa jako skrypt cgi.
Przeprowadza weryfikację danych wejściowych, posiada możliwość zakładania restrykcji na użytkowników i adresy IP, posiada własne pliki z logami.
W materiałach źródłowych jest też skrypt do automatycznej instalacji.

Instalacja:
1. Pobrać z tej strony plik hpass-1.2.3.tar.gz
2. Rozpakować poleceniem tar -xzf hpass-1.2.3.tar.gz
3. Zapoznać się z plikami README i INSTALLCopyright (C) Grzegorz Jemielity