STRONA ARCHIWALNA - PROJEKT NIE JEST ROZWIJANY


H m a i l g a t e - interfejs do odbioru poczty przez www.

Current: Hmailgate 1.2.3
Download: hmailgate-1.2.3.tar.gz
md5sum: 0ccc734d8ebecb0526404bcc677f6f9e

Opis:
Program działa jako skrypt cgi.
Łączy się z serwerem pocztowym jako zwykły klient POP3. Pozwala na odbiór, czytanie, kasowanie i wysyłanie poczty. Obsługuje załączniki, listy w formacie html i MIME.

Wymagania:
- linux i perl :)
- następujące moduły perla: (wszystkie są dostępne w archiwum CPAN)
    - POP3Client (od wersji 2.7)
    - Net:SMTP (z pakietu libnet)
    - MIME-tools
    - IO-stringy
    - MIME-base64
    - MailTools

Instalacja:
1. Pobrać z tej strony plik hmailgate-x.x.x.tar.gz
2. Zainstalować wymagane moduły Perl
3. Rozpakować program i zmienić właściciela katalogu na nobody
Copyright (C) Grzegorz Jemielity